Публикация

Семинарът по проект „Fix fix fix – Project mechanics in garage“ приключи

Международният семинар за координатори на проекти, организиран от Zamojskie Voluntary Service Association – Полша, включваше уъркшопи, дискусии и други методи от неформалното обучение.


Участниците в проекта „Fix fix fix – Project mechanics In garage“разгледаха на семинара в Полша трудностите, които възникват при организиране на проекти и успешните решения, които може да се прилагат. 

Европейският проект по програмата Еразъм+, КА1,е фокусиран върху трудните ситуации, в които организаторите могат да попаднат и евентуалните възможни решения.

23-ма участници от 10 организации от 10 държави обмениха опит и разказаха как са преодолели странни и неочаквани ситуации.

Сред участниците бяха координатори на международни проекти, тренери по неформално образование, младежки работници, младежи, участвали в проекти по програма Еразъм+. На семинара представителите на нестопански организации представиха най-трудните ситуации, в които са попадали при работата си по проекти.Участниците търсиха нови и нестандартни решения. Участваха и в уъркшоп по мениджмънт на риска.

Продукт от проекта ще бъде издаването на наръчник за решаване на кризисни ситуации, възникнали по време на реализация на проекти. Това ще бъде полезно ръководство, разглеждащо възникнали трудни ситуации, кризи и решенията, които координаторите са избрали. Книгата ще включи също така резултатите от дискусиите по време на семинара. 

Наръчникът ще бъде разпространен сред младежки работници, работещи за активни нестопански организации, екипи на организации, интересуващи се от създаването и провеждането на международни проекти, младежки местни общности. Проектът и книгата ще помогнат на координаторите на проекти да се впускат по-смело в организирането на различни дейности и кампании. 

Проектът насърчава организациите да реализират международни младежки проекти, като черпят от опита на колегите си и като се запознаят с нови инструменти и решения, полезни в трудни и критични ситуации. Цел на проекта е и да покаже на екипите на нестопанските организации, че и други техни колеги са попадали в същите нелепи ситуации при провеждане на проекти, както и те самите. 

Няма рецепта как да бъдат избегнати рисковите ситуации, но те поне могат да бъдат предвидени и да бъдат набелязани мерки за преодоляване на кризисна ситуация, ако възникне такава.

Координатор на проекта е Zamojskie Voluntary Service Association от Полша. 

Партньори в проекта са Диабет и предиабет (Bulgaria),Co-Efficient (Hungary), Network for Euroean Citizenship and Identity (Cyprus), ANAZITITES THEATROU (Greece), „Apkabink Europą“ (Lithuania), EDUcentrum (Czech Republic), Cult Europe (Italy), Network for Euroean Citizenship and Identity (Romania), TREPES (Latvia).

Методологията на проекта включва: Тийм билдинг, интеркултурни игри, дебати, брейнсторминг, работа по групи, работни визити, ориентационни игри, конференция, представяне на организациите, уъркшоп по управление на риска, интеграционни игри, презентации.

Проектът приключва на 04.01.2016, а последващите дейности и дейностите по разпространение на продуктите ще продължат до края на март 2016 г.

Коментари