Публикация

​Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и докторанти през 2016 г.

Повече информация на сайта на МУ-Плевен


От 22.12.2015г. до 22.01.2016г. Медицински Университет-Плевен обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за изследователи и конкурс за финансиране на научноизследователски проекти за докторанти през 2016 г. Пълният текст на обявите, правилата за участие в конкурса, сроковете за подаване на документи, както и формулярите за участие са поместени в сайта на МУ-Плевен в раздел: Структура → Център за научноизследователска дейност → Научно-изследователски проекти: http://www.mu-pleven.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=3361:2016&catid=9:current-news&Itemid=106&lang=bg

Коментари