Публикация

Начална комбинирана антихипертензивна терапия при новооткрита артериална хипертония

Представеният клиничен случай е на млад мъж с нелекувана АХ и значително повишени изходни стойности на АН. Може да видите и резултат от Холтер АН. С удоволствие ще обсъдя Вашите предложения за поведение в този случай, след което ще публикувам реално избраното поведение и резултатите от него.


Описание на клиничния случай

Мъж на 32 години, който от 10 години е с артериална хипертония (АХ), отначало епизодична АХ (при част от измерванията стойностите на артериалното налягане – АН, са >140/90 mmHg, а останалите стойности са нормални), но за последните четири години стойностите на АН са трайно >140/90 mmHg, при средни стойности при домашно измерване на АН – 150/95 mmHg.

Пациентът е с наднормено телесно тегло (ръст 185 cm, тегло 95 kg, индекс на телесна маса – 27 kg/m2), изложен е на стрес в ежедневието си, пуши и има заседнал начин на живот.

От първоначалния преглед се установява следното: АН, измерено в лекарския кабинет е 160/105 mmHg, липиден профил: холестерол в липопротеини с ниска плътност (LDL-C) 3.5 mmol/l, общ холестерол 5.2 mmol/l, холестерол в липопротеини с висока плътност (HDL-C) 1.0 mmol/l, триглицериди 1.7 mmol/l; нормална бъбречна функция и електролити.

От казаното до тук може да обобщим: млад мъж с нелекувана до момента АХ, която според стойностите на АН е втора степен, с умерено висок сърдечносъдов риск (2% според SCORE). Но за да прецизираме риска, трябва да оценим дали има засягане на таргетните органи.

Проведе се ехокардиография, която установи симетрична концентрична левокамерна (ЛК) хипертрофия – дебелина на септума и задната стена на ЛК 12.5 mm, индекс на ЛК мускулна маса 128 g/m2, ЛК диастолна дисфункция втора степен, индекс на обем на ляво предсърдие 38 ml/m2.

Локално определената скорост на пулсовата вълна (в областта на общата каротидна артерия двустранно) беше повишена – 11.2 m/s, показвайки наличие на намалена артериална еластичност и увеличена ригидност.

Така, благодарение на насочени изследвания, се установи субклинично засягане на два таргетни органа – сърце и кръвоносни съдове, въпреки младата възраст на пациента

В описания случай не беше необходимо провеждане на Холтер АН (сигурно повишение на домашно мониторираното и измереното в лекарския кабинет АН над горната граница на нормата, придружено от засягане на прицелни органи), но по настояване от страна на болния, който не беше убеден, че се налага да се лекува, се проведе 24-часово амбулаторно мониториране на АН.

Резултатите от изследването показаха трайно повишение на стойностите на АН - средно систолно АН 158 mmHg, диастолно АН 92 mmHg. Стойностите на систолното и диастолното АН през активния период бяха 166 mmHgи 95 mmHg, съответно, а през нощта: 148 mmHgи 86 mmHg, съответно. Установи се понижен нощен спад на стойностите на АН (dipping): 7% са систолното и 3% за диастолното АН - фигура 1.

Коментари