Публикация

Увеличава се броя на диабетиците!

Оборота на лекарствените средства за лечение на диабет I тип в 8 страни ще се увеличи до 7,1 млрд долара до 20121г.


Според прогнозата на компанията "GBI Research" обема на продажбите на лекарствата за лечение на пациенти със захарен диабет I тип в 8 страни - САЩ, Канада, Франция, Германия, Италия, Испания Великобритания и Япония ще се увеличи от 4,2 млрд долара за 2014г. до 7,1млрд долара през 2021г. със средногодишен ръст от 7,9% ( Compound annual grouth rate-CAGR).

Очаква се ръста да е обусловен от една страна от увеличения брой препарати, които ще бъдат одобрени за лечение на диабет първи тип и от друга с увеличения брой новооткрити диабетици. Интересно е че фармацевтичните производители на инсулини - "Sanofi", "Eli Lilly" и "Novo Nordisk" разполагат с голямо количество продукти, които се разработват и благодарение на които ще могат да запазят своите позиции в терапията на диабета.

Коментари