Публикация

Открива се Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания

Общата стойност на инвестицията в УМБАЛ „Александровска“ е 19 192 644, 73 лв.


На 8 декември 2015 г., в 12.00 ч., в присъствието на министър-председателят на РБългарияг-н Бойко Борисов, министърът на здравеопазването д-р Петър Москов и министърът на регионалното развитие и благоустройство г-жа Лиляна Павлова, ще бъде открит новоизградения Център за ранна диагностика и профилактика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска”, и ще се проведе заключителна пресконференция по повод приключването на проекта.

Центърът е изграден със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България и е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерство на здравеопазването по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Общата стойност на инвестицията в УМБАЛ „Александровска“ е 19 192 644, 73 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР – в размер на 16 262 768, 05 лв.

" }-->

Коментари

Откриването на Центъра за ранна диагностика ще даде шанс за достъп до висококачествена апаратура на повече пациенти.