Публикация

Какво представлява рак на белия дроб? - Част 2

Ракът на белия дроб е злокачествено образувание, причинено от деградиране или изграждане на бронхиалните клетки, изразяващо се в бързо разрастваща се формация и увеличаване на белодробната тъкан.

 

Скрининг и диагностични методи

Скринингови програми за рака на белите дробове съществуват, но за съжаление в нашата страна скрининг не се провежда. Причините за това са високата цена на тези програми, както и липсата на желание от съответните институции за финансирането и организирането им. По отношение на диагностициране и определяне на стадия на заболяването на първо място са образните методи на изследване, включващи рентгенография, ехография, КАТ, ЯМР, сцинтиграфия, ПЕТ/СТ. За хистологичната верификация на заболяването най-често се извършва бронхоскопско изследване, трансторакална биопсия, видеоасистирана торакална хирургия или торакотомия.

 

Напоследък има много случаи на млади жени заболели от рак на белият дроб, според вас какви са причините и смятате ли че има тенденция за увеличение на случаите на рак на белият дроб при млади жени?

В моята клинична практика не съм свидетел на увеличаване честотата на това заболяване при млади жени, но поне от едно десетилетие е налице трайна тенденция към увеличаване на броя на жените с рак на белите дробове. Причините за това са може би комплексни – еманципацията на жените, тютюнопушенето, стреса, замърсената околна среда, генетични фактори и др. При жените се развиват по-често неплоскоклетъчни карциноми, при които терапевтичните възможности са по-големи, налице е по-висока честота на мутациите, определящи висока ефективност на таргетната терапия, както и постигане на по-добър терапевтичен ефект от прилаганата химиотерапия.

 

Алтернативните лечения

Алтернативните лечения съществуват при почти всички заболявания, но те са особено много в случаите при които класическата медицина не може да постигне високи лечебни резултати. Алтернативните методи на лечение са обект на реклами, чрез които се внушава висока ефективност и висок процент на лечимост. Обратно, често срещам изказвания и цитирания в интернет, че химиотерапията повече трови организма отколкото помага. Наистина борбата с рака на белите дробове е много трудна, но да не забравяме, че медицинската онкология е изградена на научни основи и целия процес на въвеждане на нови медикаменти и тяхното приложение в клиниката е строго регламентиран. От години наред се говори за медицина, изградена на доказателствата и наистина тя е факт и в нашата страна. Разбира се, когато стандартното лечение вече не помага, за да се помогне на близкия човек се търсят алтернативн методи на лечение.

 

Има ли пациенти които да са се преборили напълно с този вид рак?

Разбира се пациентите, които са преборили рака са много, но това са главно тези, които са диагностицирани в ранен стадий на заболяването и са провело адекватно лечение, най-често оперативна интервенция с или без допълнителна химиотерапия и/или лъчелечение. Затова е важно заболяването да се диагностицира рано, но за съжаление, това се случва при сравнително малка част от болните.

Когато се касае за напреднало заболяване с развитие на далечни метастази, петгодишната преживяемостта на болните и много ниска. Все пак, при малка част от тези пациенти с правилно проведена, обикновено комплексна терапия могат да се постигнат продължителни ремисии. През последните шест години, възможностите на прицелната терапия позволиха да имаме пациенти, които лекуваме с години наред и най-важното е, че тези пациенти се чувстват добре, нямат болестни оплаквания и водят съвсем нормален начин на живот.

 

Практиката

В моята практика са преминали хиляди пациенти с рак на белите дробове и разбира се многообразието от случаи е много голямо, както и на такива с необичайно протичане на заболяването, но не трябва да забравяме, че в медицината всичко е възможно. Обикновено, се помнят случаите, при които са постигнати добри резултати, т.е. дълга преживяемост на пациентите. Наскоро във връзка с провеждане на клинични проучвания, установих че не малка част от настоящите ни пациенти живеят 3, 4 и повече години, докато в продължение на 30 години бяхме свикнали да считаме, че постигането на едногодишна преживяемост е достатъчно добър ефект от нашето лечение. Разбира се все още сме далеч от постигане на излекуване при напредналите форми на рака на белите дробове. За сега целта е постигането на хроничен ход на заболяването и това може да се постигне с по-високо ефективно и по-добре поносимо лечение, което вярвам неменуемо ще бъде създадено в близко бъдеще.

 

Коментари