Публикация

Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от НЗОК

Вижте приложенията в прикачените файлове


Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов подписа днес Наредба за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предстои нейното обнародване в "Държавен вестник".

С текста на Наредбата и приложенията може да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Наредба за основния пакет здравни ...
Приложения към Наредбата

Коментари