Публикация

Лекари продължават да източват здравната каса


Здравната каса е прекратила договорите на трима лекари, отчели прегледи на пациенти, за които се е оказало, че са починали.

Това съобщи д-р Галя Йорданова, директор на дирекция „Контрол в извънболничната медицинска помощ” в здравната каса.

От януари до края на юли експертите на касата са извършили общо 10 472 медицински и финансови проверки в извънболничната помощ.

Най-честите констатирани нарушения са свързани с непълноти в оборудването; липса на сертификатите за някои от изследванията; доплащане на медицинска помощ, която се покрива от касата; некачествена дентална помощ; неспазване на изискванията за диспансерно наблюдение.

Констатирани са нарушения, при които за пациенти едновременно е отчетена дейност в доболничната и болничната помощ или извършени прегледи в 30-дневния период, в който пациентът трябва да получи изследвания без да си плаща, но са му поискани пари.
Наложени са санкции в размер на над 2,5 млн. лв.

Санкции са наложени и в 52 болници.
Най-честите нарушения в болничната помощ са свързани с неспазване на индикациите за хоспитализация (приемане, въпреки че е можело пациентът да се лекува вкъщи) и незавършено лечение по клинична пътека.

Коментари