Публикация

Лапароскопската хирургия е златен стандарт при лечението на камъни в жлъчния мехур и диафрагмална херния

МБАЛ "Бургасмед" разполага със специалисти и висок клас апаратура за извършването на операциите


Реновирано хирургично отделение отвори врати в модерната Бургаска болница МБАЛ "Бургасмед". В него са привлечени да работят едни от най-добрите специалисти от областта. За дейността на отделението разговаряме с неговия началник д-р Нено Шопов.

- Д-р Шопов, какви операции извършвате в реновираното отделение по хирургия, което оглавявате в МБАЛ "Бургасмед"?

Наред с малките оперативни интервенции като тумори по кожа, пластика на херния, операции на жлъчния мехур, на ануса и перинеалното пространство, извършваме оперативни процедури с най-голям обем и сложност. По статистически данни и ниво на компетентност, в лечебното ни заведение се очакват да бъдат извършвани около 1000 оперативни интервенции, като 50-60 % от тях са онкологични процедури свързани със злокачествени новообразувания на стомаха, тънкото и дебелото черво, черния дроб и панкреаса. Голяма част от тези операции се извършват и по лапароскопски начин. Правим и лапароскопски операции при диафрагмални хернии и гастроезофагеална рефлуксна болест. Наш приоритет са именно този тип операции особено при рак на дебелото черво.

 - Какво представлява лапароскопската операция на дебелото черво във връзка с онкологичните заболявания, която прилагате във Вашето отделение? Какви са крайните резултати. Има ли предимствата този метод пред останалите?

Лапароскопските операции на рака на дебелото черво са все по-застъпени през последните години в практиката ни. Те са доказали своята онкологична значимост, както и своите предимства, които са основно в краткосрочните резултатипо-малка оперативна травма, по-слаба постоперативна болка и по-бързо възстановяване на чревния пасаж. Това води на свой ред до по-кратък болничен престой, по-бързо връщане към обичайна активност. Козметичните резултати също са важни. Необходимо е пациентите да знаят, че лапароскопските операции на дебелото черво по повод на рак, дават възможност за по-бързо възстановяване при еднаква онкологична издържаност в сравнение с отворените операции.

 - В отделението извършвате безкръвно лечение и при жлъчнокаменна болест, диафрагмални хернии, гастроезофагеална рефлуксна болест? Каква е ефективността от лечението при тези заболявания?

Оперативното лечение на жлъчнокаменната болест и диафрагмалните хернии понастоящем е приоритет на лапароскопската хирургия. В момента тя е златен стандарт за това. Статистическите данни показват по-добри резултати при лапароскопски извършените операции, в сравнение с отворената хирургия. Има и най-високо ниво на доказателственост за това.Повече от 90-95% от операциите на жлъчния мехур в развитите центрове в световен мащаб, както и в България протичат по лапароскопска методика. Лечението на диафрагмалните хернии се състои във възстановяване на дефекта и антирефлуксна процедура. Постигат се добри резултати при над 90% от оперираните.

- Забелязвате ли в практиката си тенденция пациентите повече да избират лапароскопските операции пред класическите отворени и до колко броят на миниинвазивните интервенции се увеличават у нас?

През последните години се увеличи броят на пациентите, желаещи да се оперират лапароскопски.Но решението за извършване на такъв тип процедура не трябва да е самоцел. Трябва да се съпоставят много фактори и да се избере какво ще бъде най-доброто за пациента. За съжаление разходите за лапароскопските операции са по-големи от тези за класическите отворени операции -консумативите се заплащат от пациентите и Здравната каса не ги реимбурсира.

- С какво можете да помогнете заедно с екипа Ви от "Бургасмед" на пациентите със злокачествени заболявания?

Съвременното лечение на пациентите със злокачествени заболявания изисква мултимодален подход. В него участват лекари от различни специалности-химиотерапевти, лъчетерапевти, генетици, патохистолози, имунолози и т.н. Хирургията остава обаче основен метод за лечение и за локален контрол на заболяването, както и за лечение на отстранимите метастази. От гледна точка на медикаментозното лечение наред с химиотерапията, имунотерапията, лъчелечението, вече се използва и таргетната терапия. Това са моноклонални антитела, насочени срещу рецептори на растежните фактори на туморите. Тези медикаменти значително подобриха лечението на метастазирали злокачествени заболявания на дебелото черво. Имали сме пациентка с метастатична чернодробна болест, която след подобен род лечение претърпя регресия и не се наложи оперативна интервенция.

 - Тоест във Вашето отделение има възможност за лечение и на чернодробни заболявания и тези на панкреаса?

Да, имаме възможността да извършваме чернодробна и панкреатична хирургия. Черният дроб по-често се засяга от метастази при различни онкологични заболявания. Именно при чернодробните метастази хирургията е с по-големи възможности. За такъв тип хирургия се изисква високо ниво на образна диагностика, и апаратура, с която се радвам,че МБАЛ "Бургасмед" разполага.

Д-р Шопов консултира пациенти в МБАЛ "Бургасмед" всеки вторник и четвъртък от 14:00 до 17:00ч. с предварително записване на тел. 0700 89 088.

" }-->

Коментари