Публикация

Апаратура „от бъдещето” прецизира операцията на перде в Очна болница „Бургас”

Устройството е сред най-новите достижения в сферата на офталмологията


Супермодерна диагностична апаратура помага на лекарите от Очна болница „Бургас” да прецизират в най-висока степен операцията на катаракта (вътрешно перде). Такова устройство има едва на шест места в България и е сред най-новите достижения в сферата на офталмологията в световен план.

Системата се състои от няколко модула. Първият прави HD снимка на окото, като сваля до 300 образа за възможно най-точна и най-сигурна диагностика. На базата на тази снимка вторият модул (планер) автоматично получава данни от първия. Може да се каже, че вторият модул „планира” операцията. Чрез него се изчислява диоптърът на лещата, която се имплантира в окото при катаракта. Софтуерът разполага с най-ново поколение формули за изчисляване, а също и с интегриран калкулатор за лещи, които се поставят на пациенти, страдащи освен от катаракта, и от астигматизъм. Освен това системата локализира точно на какъв градус е астигматизмът.

Освен че получава информация от първия модул и изчислява диоптъра на лещата, в планера се задават и индивидуалните предпочитания на работа на хирурга, тъй като всеки оператор има специфичен начин на работа.

Според направените изчисления третият модул прожектира „в окото” на оператора шаблон, който със съвършена точност показва на хирурга мястото за разреза от едва 2мм, през който се поставя изкуствената леща. Т.е. офталмологът вижда планировката в реално време, проектирана като скица върху окото на пациента.

Апаратът, който донякъде напомня фрагмент от научна фантастика, позволява много по-акуратно да се планира ходът на операцията, да се изчисли диоптърът, да се намали остатъчният астигматизъм след операцията и като краен резултат да се постигне възможно най-добро зрение и по-бързо възстановяване на пациента.

В момента в болницата е и най-модерният апарат за отстраняване на перде. За разлика от останалите апарати той осигурява автоматичен контрол на вътреочната течност и проследява налягането в окото, което дава допълнителна сигурност за операцията.

„Прилагането на най-съвременните технологии е сред най-важните ни приоритети” – посочва д-р Николай Иванов, управител на Очна болница „Бургас” – „Ние се стремим пациентите ни да получават качествена и висококвалифицирана медицинска помощ, а това е възможно само ако бъдат лекувани с високотехнологична апаратура на световно ниво, с каквато се лекуват и пациентите във водещите европейски медицински центрове.”

Коментари