Публикация

Неясно фебрилно състояние при деца

сп. Обща медицина, 2015, бр. 4, стр. 44-49


Baymakova M. Fever of unknown origin in children [in Bulgarian]. General Medicine 2015; 17(4): 44-49.

 

SJR (2015): 0.100

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Ас. д-р Магдалена Баймакова

Специалист "Инфекциозни болести"

10 декември 2015

Прикачени файлове

29_Baymakova.pdf

Коментари