Публикация

Форум за лечението на исхемичен инсулт с тромболиза


Научен форум, посветен на един от най-актуалните проблеми на медицината – лечението на острия исхемичен инсулт с тромболиза, ще се проведе на 3 и 4 октомври в хотел „Родина” в София.

Организатор е Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика.

Сред лекторите на симпозиума са проф. Курт Нидеркорн, член на изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология при Световната федерация по неврология, изтъкнат специалист по съдова диагностика и лечение, и проф. Гюнтер Клайн, президент на Австрийското дружество по неврорадиология и водещ специалист по интервенционална невродиагностика и терапия.

Лекциите на международните професори са посветени на научните доказателства и практически аспекти на интравенозната и интраартериалната тромболиза и приложението на най-новите ендоваскуларни реканализационни процедури при остър исхемичен мозъчен инсулт.

Ще бъде представен и българският опит от прилагането на тромболиза, който, в сравнение с европейските страни, е все още твърде оскъден.

България е на едно от челните места в света по тежка инвалидизация и смъртност вследствие на мозъчни инсулти, което обуславя голямата социална значимост на тази патология.

 

Коментари