Публикация

Промените в здравното осигуряване ще бъдат внесени до дни


В понеделник в Народното събрание ще бъдат внесени промени в Закона за здравното осигуряване.

Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов на здравен форум, организиран от КНСБ.

Той поясни, че една от основните цели на законопроекта, е да се повиши събираемостта на здравните вноски.
Възстановяването на прекъснати здравноосигурителни права ще става след плащането на 36 вноски, а не както е сега на 12. Предвидена е и възможност за разсрочване на вноските.

Ще се разшири кръгът от лица, които са задължени да внасят вноски за здраве.
Специални текстове ще задължат едноличните търговци и работещите в неправителствени организации също да плащат вноски.

Самоосигуряващите се лица всеки месец ще трябва да подават декларация в НАП за това, че са си платили здравните вноски. По думите на заместник-министъра, това ще помогне на институцията да следи по-стриктно нередовните платци.

Лечебните заведения ще бъдат задължени да обявяват на видно място ценоразписа на услугите, които предлагат. Контролът по това изискване ще бъде възложен на ново звено - Агенция „Медицински одит”, което ще бъде подчинено на здравното министерство.
Дейността на агенцията няма да се дублира с тази на касата, която ще продължи да контролира изпълнителите на здравни услуги.

Предвижда се да бъде сменен и механизмът на договаряне на Националния рамков договор, възможно е такъв да бъде сключван веднъж на пет години.

Ще бъдат редуцирани ръководните органи на здравната каса, като ще бъде ясно дефинирана и определена отговорността на всеки един от Управителния съвет.

" }-->

Коментари