Публикация

Диагностични методи при дерматомикози (ЧАСТ 1)

При сьмнение за гьбична инфекция, диагнозата задьлжително трябва да бьде потвьрдена чрез лабораторно, или друго изследване. По настоящем в диагностиката на дерматомикозите се използват както конвеционални, така и сьвременни диагностични методи.В първата част на този материал съм изложила подробно със снимков материал използването на конвенционалните методи за диагностика!


Конвенционални методи

Като конвенционални методи за диагностициране на микози се определят микроскопският препарат с калиева основа /КОН/ и посявката, най-често на Sabouraud аgar.

Лабораторна диагностика

Вземане на материал за микологично изследване

При вземане на материал за микологично изследване, пациентът трябва да е преустановил локалната антимикотична терапия за срок минимално 4 до 6 дни. В противен случай е възможно да бьдат отчетени фалшиво негативни резултати. Желателно е преди вземането на пробата, изследваният участьк да бъде почистен със 70% спирт, с цел да се редуцира вторичната контаминация с плесени и бактерии.

Материал oт лезии на скалпа се вземат чрез изкубване на косми с пинсета и настьргване на сквами сьс скалпел вьрху предметно стькло.

(Повече в прикачения файл)

" }-->

Прикачени файлове

диагностични методи при дерматомик...

Коментари