Публикация

Според аюрведа хората са три типа-вата, пита и кафа

Единствената и най-висша мисия на лекаря е да възстановява здравето на пациента.


Но какво всъщност е здраве? Под това понятие повечето хора разбират състоянието на липса на физическа болест или болка, но здравето е нещо повече, то е състояние на цялостност на ума и душата.

Да бъдеш цялостен означава да бъдеш в хармония със себе си и с природата, да бъдеш част от цялото. Аюрведа е една от най-древните лечебни системи в света, чиято цел е поддържане на равновесие в тялото и постигане на дълголетие. Всички аюрведични лекарства са взети от природата и са блестящо съчетани в продукти, насочени към балансиране на всички системи в организма. Един от основните й акценти е пречистване чрез хранене и масажи.

Според аюрведа съществуват три основни конституции - вата, пита и кафа, които се образуват от енергиите на петте основни елемента в природата:

- въздухът и пространството образуват вата
- огънят и водата образуват пита
- земята и водата образуват кафа

Балансът на трите доши поддържа здравето, нарушаването на баланса води до болести.Този баланс може да се поддържа чрез правилни мисли и нагласи, движение, правилно хранене, правилен дневен режим, съобразен и с денонощните и сезонните ритми в природата, пречистване на тялото, добри отношения с хората и т.н.

Когато дошите са в силен дисбаланс и в тялото се появяват болестни симптоми, аюрведа използва силата на лечебни субстанции като ашваганда, шатавари, трифала, брахми и т.н.

Коментари