Публикация

Стандартът по спешна медицина е революционен

Лечебните заведение ще трябва да преструктурират филиалите на спешна помощ и спешните приемни отделения по новия стандарт


В последните дни на 2015 г. Министерството на здравеопазването публикува на сайта си Проекта за наредба на стандарт по спешна медицина. След обнародването му в "Държавен вестник" след две седмици  той се превръща в действащ нормативен акт. В Проекта е посочено ,че този нормативен акт ще започне да действа след септември следващата година. По този начин на пациентите, на работодателите и на работещите се дава възможност за гратисен период, през който те да се адаптират към този наистина революционен стандарт. 

През следващите месеци със заповед на министъра на здравеопазването ще излязат триажните протоколи и алгоритмите за работа в спешната помощ, които ще гарантират както своевременост, така и равнопоставеност на достъпа.След въвеждането на триажните категории ще се осмисли оптималното разпределение на филиалите на спешна медицинска помощ в страната и ще се направят стъпки за подобряване на своевременността на достъпа. Лечебните заведение ще трябва да преструктурират филиалите на спешна помощ и спешните приемни отделения по новия стандарт и така да гарантират равнопоставен достъп до спешна помощ на всеки един български гражданин, независимо от местопребиваването му. 

Успоредно с това над 400 спешни екипа ще се научат да работят с триажни протоколи и да спазват алгоритмите за работа, което определено ще подобри качеството на оказваната спешна помощ. Надяваме се и пациентите ни да разберат, че трябва да спрат злоупотребите със спешна помощ. Нека да търсят екипите само при животозастрашаващи състояния, а не просто за безплатна медицинска помощ. Крайно време е българския пациент да осъзнае, че търсейки спешна помощ неоснователно, той застрашава живота на човек, който реално се нуждае от нея. Защото всяко забавяне може да бъде фатално. 

Документът гарантира равнопоставен и своевременен достъп на пациентите до спешна помощ чрез въвеждане на единни стандарти за структура и организация на спешната медицинска помощ, както ина на триаж на спешните повиквания и прегледи в болничната и извънболничната спешност. Министерството на здравеопазването поема ангажимента да обезпечи изпълнението на стандарта, като гарантирай финансирането чрез европроекти и със средства от държавния бюджет за период от 5 години - до 2020 година.  

Проектът и мотивите към него можете да видите в прикачените по-долу файлове.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика триаж Национална асоциация на работе достъп на пациентите до спешна Проект за стандарт по спешна м

Прикачени файлове

Проект за наредба на стандарт по с...
Мотиви

Коментари

Стандарти и алгоритми са крайно необходими за работа на спешното, но трябват и обучени екипи, които са крайно малко и няма желаещи за работа в тези условия. Пристигане на линейката навреме не означава адекватна помощ, както и влизане в Спешно отделение.

Не става дума за етикети. Не може Спешната помощ да се използва като безплатен портал към болницата или за обслужване по домовете. Кихнеш малко и звъниш на 112.

Пак ще има забавяне, само ще слагат етикети на хората с по-малка спешност и готово. Нито се е променил трафика, нито са се подновили колите. Или хората ще лъжат, че случаят е по-спешен, или диспечерите ще слагат малка спешност на повечето пациенти, за да оправдаят забавянето.

Стоянка Пеева
16 дек 2015 08:55

Дано най-накрая линейките да започнат да идват навреме.