Публикация

Сливането на Pfizer и Allergan ще доведе до създаването на най-голямата фармацевтична компания в света.

Фармацевтичните компании Pfizer и Allergan обявиха за окончателното сливане в резултат на което ще се създаде най-голямата в света фармацевтична и био технологична компания. Стойността на сделката се оценява на 160 милиарда долара.


Акционерите на Pfizer ще получат по една акция от новата компания за всяка налична в момента, докато акционерите на Allergan ще получат 11.3 акции. Сделката е планирана да завърши през втората половина на 2016г, като ще доведе до създаването на лидер на фармацевтичния пазар, тъй като обединената компания ще има пазарна капитализация от над 300 млрд. долара, с което ще задмине сегашния номер едно Johnson & Johnson.

Технически сделката ще бъде структурирана като обратно сливане, в рамките на което Allergan купува по-голямата по размер Pfizer. По този начин ще се проведе рекордна корпоративна инверсия, позволяваща Pfizer да промени своята юрисдикция благодарение на което ще може значително да намали данъците, които плаща.  " }-->

Коментари

В Щатите корпоративният данък е много по-висок от този в другите държави. Освен това, изплатени дивиденти от американска корпорация, в последствие се облагат много повече, отколкото еквивалентните дивидентите в други страни. САЩ настоява за облагане чуждестранните печалби, след като са репатрирани, а такова облагане под много чужди юрисдикции може да се избегне. Съответно цените на акциите на американските корпорации са по-ниски, отколкото биха били при липса на такива правила и съответно привличането на капитали е много по-скъпо. Въпреки това, Pfizer през последните две години е реализирала почти 19 милиарда долара нетната печалба, а според официалната информация за сделката, очакванията към началото на 2018 са 25 млрд. долара.