Публикация

Употребата на антидепресанти може да доведе до появата на биполярни и манийни разстройства.

Ново проучване показва връзката между лекарствата срещу депресия и биполярното и манийно разстройство.


В САЩ и Западна Европа през последните години значително се увеличава броя на хората страдащи от депресия. Изключително широка е употребата при депресивните пациенти на така наречените SSRI - популярно във фармакологията съкращение, което означава "Selective Serotonine Reuptake Inhibitor". Един от нежеланите странични ефекти на SSRI препаратите е трудното им спиране.

Според проучване, публикувано в BMJ Open, проведено сред 21 000 пациенти за периода от 2006-2013г. употребата на антидепресанти води до 13.1% ръст на манийните симптоми. Значително се увеличава риска и от поява на биполярно разстройство. Този ефект е особено изразен при SSRI, където има 34-35% повишен риск от появата на манийно и биполярно разстройство.

Коментари

имах приятелка, която използваше манийните си епизоди, за да свърши много работа.

:)

Значи по-добре депресирани, отколкото с мания :)