Публикация

След 12 години в УМБАЛ-Плевен заработи апарат за лъчетерапия, който е реализиран по проект на МЗ

Над 16 000 диспансеризирани пациенти в плевенската онкология ще се възползват от апаратурата


В присъствието на зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, се проведе заключителна пресконференция, на която се отчете изпълнението на дейностите по проект„Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” - Плевен”. Освен зам.-министърът присъстваха, председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев, ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов, почетния ректор на МУ- чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, кметът та Община Плевен Георг Спартански, зам.-областният управител Красимир Иванов и директорът на УМБАЛ – Плевен доц.д-р Цветан Луканов. С реализирането на този проект Университетската болница, минава на по-високо ниво, каза на пресконференцията зам.-министър Шарков. И поясни, че утре ще бъде приключен и проекта за изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център във Варна, а през следващата година МЗ ще започне модернизирането на Спешната помощ. Директорът на УМБАЛ –Плевен, доц.д-р Луканов пък заяви, че онкологичните заболявания продължават да нарастват и са здравно-социален фактор в България и в света. „ Към настоящият момент в Онкологичния диспансер в Плевен, са диспансеризирани 16 316 пациенти. През 2014 г.новите болни са 2317, а само за деветмесечието на 2015 г. са регистрирани нови 1 663 пациенти с онкологични заболявания. Тенденцията към увеличение броя на онкоболните в региона аргументира инвестицията в тази област, което прави настоящия проект изключително навременен и ценен. За нас е чест, че разполагаме с високотехнологична апаратура Мултимодален линеен ускорител, с което подобна мащабна инвестиция увеличава конкурентноспособността на лечебното заведение. Благодарение на съвременната и модерна апаратура, с която се оборудва УМБАЛ - Плевен, пациентите нище получават комплексна услуга от ранна диагностика до лечение на онкологичните заболявания“, каза доц.д-р Луканов. След близо12 години УМБАЛ-Плевен, вече се сдоби с нов модерен апарат за лъчетерапия, каза д-р Венцислав Грозев и припомни, че преди дълги години е стартирана процедура за обновяване на апаратурата, като с този проблем се е сблъсквало не едно ръководство на болницата. Чл. -кор. проф. д-р Горчев, припомни, че от 12 години в Плевен се очакваше този апарат, който е жизнено важен за лечението на пациентите с онкологични заболявания. Ректорът на МУ-Плевен, проф. д-р Томов пък изтъкна, че заради липсата на тази апаратура не един техен пациент е загинал, точно поради липсата на модерна техника за лъчетерапия.

Проектът за модернизиране на плевенската болница е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването (МЗ) по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България и е на обща стойност 14 478 328 лв. Основен компонент по проекта е доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи свързани с помещенията, в които е монтирана апаратурата, както и осигуряване на достъпна среда. Плевенската болница получидигитална ехографска система,дигитален мамограф, ендоскопска апаратура /видеогастроскопи и видеоколоноскопи/, дигитална ендоскопска видеосистема за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб, 16 Срезов многодетекторен компютърен томограф, апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика /MRI - equipment/, дигитален скопичнo-графичeн рентген, система за архивиране и разпространение на образи PACS, 4 ансансьора и дизелов агрегат.През тази година ощепо проекта са получени мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор и съпътстващата го апаратура – планирани до 35 пациента на ден,уредба за интраоперативно KV лъчелечение , пет анестезиологични апарата, стерилизационни апарата. Към проекта са извършени строително-ремонтни дейности за подготовка на помещенията за монтаж на изброената апаратура, а за осигуряване на достъпна среда се реализира изграждане на подстъпи и пътеки към помещенията, съобразени с нуждите на хора с увреждания и деца.

" }-->

Коментари