Публикация

Отпускането на лекарства в пощите е незаконно


Отпускането на лекарствени продукти в пощенските клонове в областите Благоевград и Смолян по „пилотен проект” на дружество „Български пощи” е незаконно. Това показа проверка на Изпълнителната агенция по лекарствата, която бе назначена по заповед на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев, съобщи МЗ.

Установено е, че дейността, която е осъществявана от юридически лица, е извършвана без да се спазват разрешителните режими в разрез с разпоредбите на Закона за медицинските изделия и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Дружеството не притежава разрешение за търговия с медицински изделия или лекарствени продукти, не може да гарантира спазването на специалните изисквания за съхранение и транспорт, както и квалифицираното медицинско обслужване на населението.

Заключението е, че са налице достатъчно основания за издаване на разпореждане на Изпълнителната агенция за лекарства до „Български пощи” за преустановяване предоставянето на медицински изделия или лекарства чрез клоновете в страната, както и за образуване на административно наказателно производство за налагане на глоба.

Коментари