Публикация

НАП вече ще показва справка за здравносигурителния статус за 5 г. назад

До 23 декември 2015 г. можете да възстановите здравните си права като внесете дължимата сумата за три години назад


Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, че във връзка с промяна в Закона за здравното осигуряване и с цел предоставяне на коректна информация за периодите без здравноосигурителни вноски за физическите лица, считано от 28 декември 2015 г. електронната услуга на Националната агенция по приходите (НАП), ще съдържа данни за период от 60 месеца назад, а не както досега – за 36 месеца.

В НЗОК е получено писмо от НАП, в което се казва, че разработената от Агенцията услуга от тип „webservice“ за проверка на здравноосигурителния статус на гражданите дава възможност да се изпраща информация за периоди без данни за здравно осигуряване за 5 години назад. Ако здравнонеосигурен ползва болнична медицинска помощ през февруари, справката ще отрази неговия статус за 5 години назад и за декември 2015 г. включително, а не за 36 месеца, както бе досега. Това обстоятелство следва да се има предвид от разработчиците на медицински софтуер и договорните партньори на НЗОК.

НЗОК напомня, че до 23 декември 2015 г. можете да възстановите здравните си права като внесете дължимата сумата за три години назад, като след тази дата дължимата сума ще бъде за пет години. Справките за пропуснати вноски и плащанията можете да направите във всички офиси на НАП по местоживеене, както и на сайта НЗОК www.nhif.bg, в рубриката „Електронни услуги“.

При проблеми в ползване на услугата гражданите могат да се обръщат към Информационния център на НАП, на тел. 0700 18 700.

" }-->

Коментари