Публикация

РЕЗЮМЕ: Интратекално приложение на Дексаметазон като добавка към локалния анестетик при спинална анестезия - предварителен доклад

Халибрям Севим, Стоянов Христо, Гецов Ясен, Колев Десимир, Тягуненко Рада


Спиналната анестезия има предимството, че пълен нервен блок на голяма площ от тялото може да бъде постигнат с относително проста инжекция и малко количество локален анестетик. Различни медикаменти от години се използват като добавка към спиналната анестезия с цел удължаване на действието й. Действието на кортикостероидите за удължаване на аналгезичния ефект на локалните анестетици при периферните блокове е добре познат от години. Целта на това проучване е да се определи дали добавянето на дексаметазон към интратекално приложения бупивакаин ще удължи сензорния блок и ще намали постоперативните нужди от обезболяване.

" }-->

Коментари