Публикация

РЕЗЮМЕ: АСКОД (антитерористична система за контрол, оценка и действие)

Н. Младенов д.м.н. - КАИЛ, ВМА, Косьо Янков, Г. Петков д.н., Д. Мераков


Взривната травма е сложен вид физическа травма, получена в резултат на пряка или непряка експозиция на експлозия. Нараняванията са свързани както с детонацията на експлозиви от висок порядък, така и при дефлаграцията на експлозиви от нисък порядък. Тези наранявания са особено изявени при експлозии в затворени пространства. Тъй като рискът от терористични атаки се увеличава, изключително е важно съставът, ангажиран при овладяване на подобни инциденти, да има представа за уникалната патофизиология на нараняванията свързани с експлозиите, както и да бъде подготвен за адекватна оценка и лечение на хора, пострадали от тях. В тази презентация ние представяме именно подобна система за реакция, назована от нас АСКОД(антитерористична система за контрол, оценка и действие).

Коментари