Публикация

Диагностични методи при дерматомикози (ЧАСТ 2)

При сьмнение за гьбична инфекция, диагнозата задьлжително трябва да бьде потвьрдена чрез лабораторно, или друго изследване. По настоящем в диагностиката на дерматомикозите се използват както конвеционални, така и сьвременни диагностични методи.


Във втората част разглеждам различните видове съвременни методи за диагностика на гъбични заболявания!

Сьвременни диагностични методи

Кьм сьвременните диагностични методи днес се числят

  • Флуоресцентен препарат
  • Дерматоскопия
  • Хистологични
  • Инокулационни
  • Имунологични
  • Молекулярно - генетични методиPCR /Polymerase chain reaction/ и нейните модификации

( повече в прикачения файл)

" }-->

Прикачени файлове

диагностични методи при дерматомик...

Коментари