Публикация

Високотехнологичен център за лечение на онкологични заболявания заработи в УМБАЛ „Свети Георги“

С въвеждането в експлоатация на новата апаратура пациентите от цяла Южна България ще могат да се лекуват тук, вместо да ходят до Турция, както е в момента


Областният управител Здравко Димитров и зам.-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенскиприсъстваха на заключителния етап от изпълнението на проекта "Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболяванияв УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. По проекта е изградена база, в която е монтирана най-модерната система за стереотактичнарадиохирургия, позната под наименованието Кибер нож. Апаратът, който е единствен в страната, беше представен от изпълнителния директор на здравното заведение проф. д-р Карен Джамбазов, проф. д-р Стефан Костянев и началникът на Клиниката по лъчелечение и нуклеарна медицина проф. д-р Янева.

Уникалната апаратура е част от Високотехнологичния център за образна диагностика на онкологични заболявания, разположен в две от базите на Университетска болница -на бул. „Васил Априлов“ №15А и бул. Пещерско шосе“ №66.

В болницата на „Пещерско шосе“ е изграден и център за диагностика и лечение на злокачествени образувания, в който е разположен друг уред – Позитронно-Емисионен Томограф /ПЕТ-скенер/. С него, по най-съвременни методи ще бъдат диагностицирани онкоболните. С финализирането на проектасе завършва и целият цикъл на качествено и комплексно лечение на хората, страдащи от злокачествени заболявания.

Високотехнологичният център е изграден по Схема за безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации", финансиран по ОП "Регионално развитие" 2007- 2013 и е на стойност 22 млн. лв.

Кибер ножът е модерна безболезнена и безкръвна технология, разработена за отстраняване на труднодостъпни тумори, които иначе не подлежат на операция. Апаратът представлява роботизирана система за лъчетерапия, при която се използват над 200 лъча. Лъчите се насочват с прецизност до 1 милиметър. Така се постига най-слабо облъчване на периферната тъкан. Уредът има възможност да работи от над 120 ъгъла, без да се налага пациентът да мести.С Кибер ножа ще могат да бъдат лекувани тумори и метастази на мозъка, на гръбнака, тумори на меките тъкани, на хипофизата, артериовенознималформации и други.

Пет-скенерът е апарат за образна диагностика, която дава възможност да сеонагледят биохимичните и физиологични промени и да се диагностицира заболяването в много ранен етап. Чрез инжектиране на изотоп в организма ще се следи и за вече появили се метастази в тялото на пациента.

С въвеждането в експлоатация на новата апаратура пациентите от цяла Южна България ще могат да се лекуват тук, вместо да ходят до Турция, както е в момента. Лечението с Кибернож и ПЕТ-скенера ще бъде безплатно за пациентите. Очаква се Високотехнологичният център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги“ да заработи през май идната година.


Коментари

БРАВО!!!!