Публикация

Проф. д-р Славчо Томов: За академичната общност на МУ-Плевен изминалата 2015 г. беше добра

Повод за гордост е, че преди дни, след сложна процедура на кандидатстване и представяне в Париж, Медицински университет спечели домакинството на европейски форум - Годишният Конгрес на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия, който през 2019 г. ще се проведе в България


-Каква беше изминалата 2015 г. година за Медицински университет - Плевен?

-За академичната общност на Медицински университет – Плевен изминалата 2015 година бе много успешна и изпълнена с редица интересни събития и научни форуми, както и с добри резултати за висшето училище, намерили широк и траен обществен отзвук.

На първо място ще спомена отличните резултати от кандидатстудентската кампания – в условията на задълбочаваща се демографска криза, ние привлякохме рекордно висок брой български кандидатстуденти, които не само проявяват интерес към специалностите на нашия университет, но голяма част от тях предпочитат да се обучават именно при нас, в нашия град, привлечени от съвременния облик на висшето училище, от иновациите в обучението и клиничната практика, които ни отличават на картата на висшето медицинско образование в нашата страна. Именно новите технологии – робот-асистираната хирургия, 3D обучението, сесиите Хирургия на живо, които излъчваме в аудиториите, възможностите за обучение в експерименталната операционна зала и на ендотренажорите в Телекомуникационния ендоскопски център – привлекат и многобройните чуждестранни студенти, които проявяват траен интерес към англоезичния курс на обучение по Медицина. Тази година имаме подадени кандидатстудентски документи от 450 чуждестранни граждани, от които са приети за обучение 210 граждани от 36 държави. За трета поредна година най-висок е броят на чуждестранните студенти-граждани на Великобритания, следвани от индийските студенти, на трето място – от Германия. За чуждестранните студенти учебната година стартира в началото на февруари 2016 г., като ще ги посрещнем с Парти за добре дошли и с Тържествено откриване на академичната година. Приливът на български и чуждестранни студенти във висшето училище и в град Плевен е прилив на млади хора и енергия, които променят социалния и дори икономически облик на града, като го превръщат в привлекателен университетски и медицински център.

На второ място, не мога да не спомена, един видим резултат не само за Медицински университет – Плевен и за нашия град, но смея да твърдя и за цяла Северозападна България – това е завършеният вече нов учебен корпус на Факултета по фармация – четвъртото основно звено в структурата на университета, след факултетите по медицина, обществено здраве и здравни грижи. Новоизграденият Факултет по фармация в град Плевен е видимият резултат, който е плод на 2-годишния неуморен труд на страшно много хора, на които аз искам да благодаря за огромните усилия и подкрепата – на правителството, на държавните институции, на Академичното ръководство на висшето училище, на нашите партньори и изпълнители. Благодарение на всички тях, ние вече имаме завършен учебен корпус и акредитация на факултета по фармация и специалността, както и осигурено целево финансиране за оборудване. Това ще ни даде възможност от септември 2016 г. да приемем първите магистър-фармацевти за обучение по държавна поръчка. Смятам, че това е най-голямото постижение както за академичната общност, така и за нашия град и регион като цяло.

-Кои са най-предпочитаните специалности в учебното заведение през 2015 г.?

-За текущата 2015/2016 учебна година висшето училище предлага прием по 11 специалности в трите факултета – медицина, обществено здраве и здравни грижи, както и в медицинския колеж, който е част от структурата на университета. И за отиващата си година най-висок е интересът на кандидат-студентите и балът за прием по специалност „Медицина“, следвана от „Помощник-фармацевт“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Акушерка“ и „Медицинска сестра“. Прави впечатление, че днес младите хора са добре информирани и ориентирани точно какво искат да учат и в кой университет ще получат най-доброто обучение по избраната специалност – рейтинговата система на висшите училища в България им дава полезна информация за всичко това – от качеството на обучение до професионалната реализация на дипломантите. Безспорно младите лекари и здравни специалисти – медицински сестри, акушерки и рехабилитатори - имат гарантирана 100 % професионална реализация и най-високи доходи на пазара на труда, което допълнително мотивира зрелостниците да се ориентират в избора си към тези професии.

-Наскоро беше промоцията на новите лекари в университета. Колко млади лекари се дипломираха през 2015 г.?

- Традиционно в навечерието на 8 декември – Студентския празник – Медицинският университет в Плевен дипломира поредния випуск млади лекари. Тази година своите дипломи на Тържествена промоция взеха и положиха Хипократовата клетва – 96 млади лекари, от които 22 чуждестранни граждани от 36-тия випуск на висшето училище. Удовлетворение носи фактът, че средният успех на випуска е над Много добър с висок дял на отличниците – 22.

-Проследявате ли професионалния път на завършилите университета? Каква част от тях се реализират в чужбина и каква част остават в страната?

-Както казах, професионалната реализация на завършващите лекари е гарантирана на 100%, защото българското здравеопазване се нуждае от млади кадри. Въпрос на личен избор на всеки е дали ще се реализира у нас или в чужбина – искам да подчертая, че младите медици и здравни специалисти не търсят единствено по-високо заплащане, а съвременни условия на работа и възможности за научно и кариерно развитие и израстване. В град Плевен, който през последните години се очерта като атрактивен университетски и здравен център, тези условия са налице и за наша радост много от дипломираните лекари остават да работят тук – като асистенти в университета, или като специалисти в модерните болнични заведения в града. Доказателство за високото качество на обучение, което предлага Медицински университет – Плевен, е фактът, че двама наши възпитаници бяха отличени с приза Млад медик 2015 от националната кампания на Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз. Днес те са успешни лекари – специалисти, млади преподаватели и обещаващи учени, работещи в нашата страна,за българското здравеопазване и за българския пациент.

-Кои бяха значимите събития, на които бе домакин Медицинският университет?

- През изминалата година академичният календар на висшето училище бе наситен с множество интересни събития и научни форуми – тържествени промоции по дипломиране на студенти, тържествено честване на 24 май, честване на празника на университета, провеждане на традиционната традиционната 13-та поредна международна конференция за студенти и млади лекари, превърнала се в емблема на университета, част от която бе церемонията по присъждане на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на пионера в роботиката в света – проф. Робърт Холоуей от Флорида Хоспитъл, който изнесе академична лекция – дългогодишен партньор на висшето училище в областта на роботизираната хирургия и новите технологии.

Но най-силно ме развълнува и тази година събитието, което организират нашите чуждестранни студенти, вече превърнало се в традиция, наречено Ден на народите. Тази година то придоби още по-голяма популярност и мащаби – нашите студенти представиха 15 държави с техния бит, култура, кухня, танци и песни. Достойно бе участието и на българските студенти, които заслужено заеха трето място в класацията за най-добро представяне. На първо място се класираха индийските студенти, а на второ – Пакистан. Освен като празник на различните култури и народности, студентите посветиха за пореден път събитието на благородна кауза – набиране на средства за подпомагане на деца, лишени от родителски грижи. Нашите чуждестранни студенти ни показаха по един зрял и достоен начин, че в различията си ние можем да живеем заедно и единно, познавайки и уважавайки своите култури и религии.Особена чест и повод за гордост е фактът, че буквално преди броени дни, след сложна процедура на кандидатстване и представяне в Париж, Медицински университет – Плевен спечели домакинството на голям и значи европейски форум – това е Годишният Конгрес на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия, който през 2019 г. ще се проведе в нашата страна.

-Какви са предизвикателствата пред висшето учебно заведение през 2016 г.? Какво си пожелавате за следващата година и какво предстои за университета?

-За висшето училище смея да твърдя, че върви и се развива в правилната посока – и това е посоката на иновациите, на новите технологии, към разрастване, към привличане на по-висок брой български и чуждестранни студенти. 

На себе си, на близките ми и на всички пожелавам единствено здраве, защото всичко останало е постижимо във времето. Нека през новата година бъдем по-добродетелни, по-мъдри и по-състрадателни, да правим по едно малко чудо всеки ден – един жест, една усмивка, едно добро дело, за да може 2016 година да ни донесе повече мир, спокойствие и любов!  

" }-->

Коментари