Публикация

Диагностични методи при дерматомикози (ЧАСТ 3)

В първата част на този материал разгледахме използването на конвенционалните методи за диагностика на дерматомикози, а във втората- съвременните методи.


В 3-тата част представям диагностиката на различни видове дрожди.

Диагностика на дрожди от род Candida

За диагностика на дрожди от род Candida понастоящем се използват:

1. Директно микроскопско изследване

  • материал - налеп от лигавица (директно), от кожа и нокти (след просветляване с КОН)

2. Културелно изследване

  • среда на Sabouraud - при 28°С, за 3 дни.

3. Видова идентификация

Извьршва се с тестове на базата на асимилация и ферментация на захари.

За идентификация на Candida albicans и Candida nonalbicans видовете се понастоящем се използват:

(повече в прикачения файл)

" }-->

Коментари