Публикация

kateternaq ablacia

надкамерна тахикардиа -приложение на радиочестотна аблация


публикувана в анал кардиологика-Русия

Прикачени файлове

kateternaya- ablatsiya-medlennyepu...

Коментари