Публикация

Проф. Илко Гетов: Лекарствата ще станат по-достъпни физически и ценово за пациента

Установяването на твърди цени на лекарствата, за които НЗОК плаща, ще измести фокуса от чисто търговския интерес към към предоставянето на фармацевтични грижи и услуги в аптеките


  • Промените в новия закон за лекарствените продукти в хуманната медицина ще подобрят физическата и финансовата им достъпност  за пациентите дори в труднодостъпни, отдалечени райони, където инфраструктурата не е достатъчно добра
  • Най-добре е новите правила за регулиране и регистриране на цените на лекарствата, които слагат таван за доплащане на пациента, да влязат в сила заедно с новия НРД
  • Готови сме с демоверсия на Националната аптечна карта, която ясно показва къде има недостиг на аптеки и фармацевтични услуги, което трябва да стимулира развитието им в тези райони
  • Установяването на твърди еднакви цени на лекарствата, за които НЗОК плаща, ще измести фокуса от чисто търговския интерес към предоставянето на фармацевтични услуги и грижи, към консултации и проследянате на пациентите, което ще подобри цялостната ефективност

Коментари