Публикация

Съвременните деца контактуват с невидими приятели

Уважаеми родители, свидетели сме на еволюционен процес и е прекрасно да бъдем горди и щастливи с децата си, да отхвърлим старите и ненужни модели на мислене и поведение, да уважаваме себе си и другите и да създадем максимално добри условия за живот на нашите деца.


Избрани характеристики на съвременните деца:

  • Можете да ги заварите да си контактуват с невидими приятели. Не го превръщайте в драма и не ги превръщайте в драма и не ги превръщайте в атракция за околните. Отнесете се към това мъдро и зряло..
  • Те не придават прекалено голямо значение на предметите, а ценят съдържанието им.
  • Притежават изострено чувство за справедливост.
  • Те са много любознателни и не желаят, нито пък се задоволяват с дежурни отговори. Отговорите трябва да им създават усещането за истинност.
  • Отсъствие на страх по отношение на себе си.
  • Те притежават дарбата да казват правилното нещо в подходящия момент, независимо дали това се харесва на околните.
  • Притежават вътрешно знание за истините в живота.
  • Не могат да бъдат накарани да извършат нещо, в което не вярват. 

Целият бюлетин може да прочетете тук.

Коментари