Публикация

Медицински университет - Плевен стартира кандидатстудентска кампания 2016 с провеждането на подготвителни курсове по биология и химия

За поредна година Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) стартира кандидатстудентската си кампания с провеждането на съботно-неделни подготвителни курсове по биология и химия


Желаещите да кандидатстват «Медицина» все още могат да подадат заявления за записване на място или по електронен път до 08 януари 2016 г., като на сайта на висшето училище могат да намерят указания за начина на плащане и подаването на документите. Занятията се провеждат от преподаватели по биология и химия на МУ-Плевен всяка събота и неделя за 10 поредни седмици до 13 март 2016 г. Всеки курс включва 60 академични часа по съответната дисциплина, а цената се запазва непроменена и тази година - 320 лв. на курс или 640 лв. за двата.

Подготвителните курсове стартират на 09 януари 2016 г. от 9.00 ч в Ректората, като всяка събота в зала AVCна ет. 3 ще се провежда курсът по химия, а всяка неделя – курсът по биология в зала 222, ет. 2.

Учебното съдържание, включено в курсовете, е в съответствие с програмите по биология и химия за кандидатстудентските изпити и е съобразено с учебния материал от гимназиалния курс. Курсът по биология включва решаване и обсъждане на примерни тестове върху материала за 8, 9 и 10 клас, както и запознаване с критериите за представяне и оценяване на писмените работи на кандидат-студентите.

По време на кандидатстудентския курс по химия ще бъдат дадени указания за решаването на примерни задачи, които са включени в Помагалото по химия за кандидат-студенти, което е издание на МУ-Плевен.

От 2015 година висшето училище въведе промени в съдържанието и формата на конкурсните изпити по биология и химия за специалност «Медицина», преминавайки от развиване на тема към тестовата форма на проверка на знанията. Тази година Ръководството ще продължи работата в тази посока с доразвиване на промените специално за изпита по химия. Вече е разработен нов сборник с тестове върху теоретичния материал по химия, който ще бъде на разположение на зрелостниците от м. февруари.

През 2015 година, по време на инициативата «Университетът гостува в училище» в елитните гимназии в Плевен и по-големите градове в Северна България, представителите на висшето училище получиха положителна оценка от страна на преподавателите и зрелостниците относно промяната на формата на изпитите по биология и химия за специалност «Медицина». В тази стъпка те виждат стремеж на университета да търси и насърчава мислещи млади хора, прекратявайки практиката на механичното възпроизвеждане на учебния материал чрез развиване на теми.

През 2016 година МУ-Плевен, съвместно със Студентски съвет и АСМБ – клон Плевен, ще разшири обсега на инициативата «Университетът гостува в училище» с по-голям брой градове, повече посетени гимназии и проведени срещи-разговори с ученици в последните класове на обучение. Тази година инициативата ще се проведе по-рано – от 15 до 26 февруари 2016 г., преди участието на представители на висшето училище в борси и изложения на образованието в по-големите градове на страната. 

" }-->

Коментари