Публикация

Проф. Илко Гетов - първи вицепрезидент на Фармацевтичната група на ЕС

За първи път българин влиза в ръководството на PGEU


Председателят на Българския фармацевтичен съюз проф. Илко Гетов е новият Първи вицепрезидент на Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) с мандат за 2016-а година. Неговата кандидатура бе издигната от Изпълнителния комитет (ЕхСо) и беше избран още през м. юни 2015-та на Генералната асамблея (General Assembly) на организацията в гр. Дъблин, Ирландия с единодушното одобрение на националните делегации на страните-членки.

Проф. Илко Николаев Гетов, д.ф. – завършва фармация през 1988 г., има две специалности за следдипломно обучение, трудов стаж в аптека, болнична аптека, представителство на фармацевтична компания и за кратко през 2013 г. е член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. През 1998 г. защитава дисертация за ОНС "доктор", последователно е асистент, главен асистент, доцент и понастоящем професор във Фармацевтичния факултет на Медицинския университет-София. Има специализации в Германия и Италия, член е на български и международни професионални и научни дружества и асоциации. Национален консултант по клинична фармация на Министерството на здравеопазването. Има над 100 научни публикации, автор и съавтор в учебници и книги. Член на редакционни колегии на 5 международни научни списания. От юни 2013 г. е председател на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България – Български фармацевтичен съюз.

Фармацевтичната група на Европейския съюз (PGEU) е европейска асоциация, представляваща над 400 000 магистър-фармацевти в Европа. Членовете на организацията са национални асоциации и професионални органи и сдружения на фармацевтите в 36 европейски държави, включително държавите-членки, държави от ЕИП, Швейцария и страни-кандидатки за членство в ЕС. България и Българският фармацевтичен съюз стават редовен член на организацията след приемането ни в Европейския съюз през 2007 г.

Акушерство и гинекология Вътрешни болести Гастроентерология Инфекциозни болести Кардиология Медицинска генетика и ембриология Неврохирургия Нефрология Образна диагностика Обща медицина Ортопедия и травматология Педиатрия Психиатрия Ревматология Социална медицина и здравен мениджмънт Спешна медицина Спортна медицина Съдова хирургия Токсикология Урология Фармация Хирургия Хранене и диететика Илко Гетов Фармацевтична група на ЕС Европейска фармацевтична група Илко Гетов първи вицепрезидент

Коментари

Честито!

Браво! Поздравления и много усхехи!

Заслужено признание!