Публикация

Зравноосигурените пациенти няма да заплащат лечението си с радиохирургия

Директорите на районните здравноосигурителни каси ще сключат допълнителни споразумения с лечебните заведения


Във връзка с въпроси, поставени от някои медии, за начина на заплащането на дейности по радиохирургия, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изрично информира, че нито един здравноосигурен пациент, преминал по клинична пътека за радиохирургия, няма да заплаща стойността й. Алгоритъмът и цената на тези клинични пътеки са договорени между НЗОК и БЛС още през 2015 г.

На основание чл.59б, ал.7 от Закона за здравното осигуряване директорите на районните здравноосигурителни каси ще сключат допълнителни споразумения с лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които отговарят на общите и специални изисквания за изпълнение на тези клинични пътеки. Допълнителните споразумения могат да влизат в сила от 01.01.2016 г. или от датата, на която съответното лечебно заведение е изпълнило изискванията.

Коментари