Публикация

Прогнози при наличие на свободно циркулиращи туморни клетки две години след лечение на рак на гърдата

Прогнози при наличие на свободно циркулиращи туморни клетки две години след лечение на рак на гърдата


Свободно циркулиращите туморни клетки (ЦТКл) могат да се открият при около 20% от пациентите с рак на гърда в ранен стадий и при около 60% от пациентите с метастазирал рак на гърдата. ЦТКл се използват като независим прогностичен маркер за хода на заболяването.

Проучване на д-р Волфганг Йани сочи, че ЦТКл могат да се използват прогностично и няколко години след завършване на лечението и излизането на пациентите в ремисия.

Проучването обхваща 3 754 пациенти с високо рисково заболяване, чието лечение се е осъществило по няколко начина – чрез химиотерапия или поддържаща терапия. ЦТКл са изолирани на 1 087 жени на средна възраст 53 години. Оценката на резултатите е осъществена 28 месеца след началото на лечението. Като позитивен резултат се приема наличието на 1 туморна клетка в 7,5 мл кръвна проба.

65% от пациентите са били с негативни резултати за ЦТКл преди лечението и две години след лечението, а 14% са били негативни, но след две години се откриват ЦТКл в кръвта. 17% от пациентите са били с положителни резултати преди лечението, но след две години се констатира негативен резултат, а 4% са били положителни за ЦТКл през цялото време. Интересна находка от проучването представлява изводът, че HER2-положителните диагнози нямат статистически значима корелация със ЦТКл.

В четирите групи екипът от изследователи открива значителни различия в преживяемостта на пациентите. Групата с най-ниска преживяемост е тази, която е регистрирана положителна за ЦТКл преди и две години след лечението. На основата на това проучване може да се даде оценка и степен на риска за всеки индивидуален пациент, а в резултат проследяването да е по-често и да се назначават профилактични терапии.

НМ Дженомикс предлага метод за преброяване на ЦТКл при онкоболни – Майнтрак. Методът дава прогноза за развитие на заболяването и може да се използва за определяне на чувствителността на тумора към определени химиотерапевтици преди започване на химиотерапия. Можете да получите безплатна консултация, като се свържете с наш специалист.

Коментари