Публикация

Една картина може да ни каже повече от хиляди думи

Сандплей - игра с пясък, терапията притежава вълшебен ефект, повдига настроението и обновява връзката ни с истински важните неща в живота ни.


Една картина може да ни каже повече от хиляди думи, символичните фигури и сцени могат да експресират чувства, емоции и конфликти, които думите никога не могат. Ефектът от сандплей терапията е оздравяващ, но което е много по-важно, тя може да ни отведе до дълбините на човешките усещания и да ни свърже с нашата душа.

Детето в нас винаги е живо и креативно, само да му дадем поне мъничко възможност да се покаже и да поиграе.

Методиката сандплей е разпространена в много страни по света. Предназначена е за индивидуална и групова работа, както с деца, така и с възрастни.
При сандплей, както и при приказко-терапията, се задейства психологичният механизъм, познат като “проекция”, или с други думи съществува връзка между реални хора и събития и героите от играта.

Какъв е смисълът на тази терапия? В какво се състои развиващия и корекционен ефект на занятията?

Сандплей терапията отделя осъзнатата част от психиката, чиито действия са разбираеми и предсказуеми, от неосъзнатата част, по-малко предсказуема и контролирана, но в голяма степен влияеща на поведението, желанията и емоциите ни.

Още с раждането, в детето съществуват няколко механизма и начина на взаимодействие с обкръжаващата го среда. Тези механизми постепенно се усъвършенстват и развиват. Върху тях влияние оказват хората от непосредственото обкръжение на детето, начина, по който общуват с него. Тези хора са първите посредници между обкръжаващия го свят и психиката му.

След раждането си детето възприема света като хаос, ето защо е важно постепенно да му се създаде чувство на стабилност, определеност и доверие към околните, което при възрастния индивид се преживява като чувство на увереност в собствените си сили.

В случай на лош контакт с тези първи посредници, доверието се формира изкривено. В резултат остава вътрешен хаос, нестабилност, проявяващи се като страхове, ниско самочувствие, песимизъм.
Струва си да опитате да поиграете с детето си. Просто отложете другата работа и поиграйте.

Играта с пясък е невероятна възможност да бъдете до детето си.

В общуването с малките палавници често чувам неща, които те никога не казват на родителите си. Научавам какво очакват от тях, на какво се надяват, какво им харесва и какво никога не биха искали да чуват. На децата не им достига общуването с вас, но те не знаят как да направят това общуване постоянно и продължително - започват да боледуват и да се състезават за вашето внимание с работата ви, с братята и сестрите си, с приятелите ви.

А всъщност детето чака някой да поседне до него, заедно да порисуват, заедно да измайсторят нещо, заедно да помечтаят или защо не - заедно да поровят в пясъка.

Прочетете още на http://hela-bg.net .

" }-->

Коментари

Страхотно!