Публикация

НКБ търси специализанти по анестезиология и интензивно лечение

Приемат се както вече зачислени специализанти, започнали специализация в други клинични бази, така и лекари, чието зачисляване по специалността предстои.


Описание и изисквания:

Отделението по Сърдечно-съдова анестезия и интензивни лечение

НАБИРА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – на основен трудов договор по КТ и пълно работно време и зачисляване за специализация съгласно Наредба № 1 на МЗ – 2 бр. работни места.

Приемат се както вече зачислени специализанти, започнали специализация в други клинични бази, така и лекари, чието зачисляване по специалността предстои.

Изисквания:
Правоспособни лекари с желание за работа в динамична, високо-организирана и технологична среда.
Добро владеене на английски език, с оглед ползване на актуaлна медицинска литература, участия в обучения в клинични бази извън страната и научни форуми.

Предлагаме:
Зачисляване за специализация по посочената специалност.
Отлични условия на труд и заплащане.
Възможност за кариерно и научно развитие.

Ако посочената позиция предстявлява интерес за Вас, моля изпратете Вашата трудова автобиография, заедно с актуална снимка и данни за обратен контакт.
Наш представител ще се свърже с Вас за уточняване на дата за среща.

За контакти: (02) 8223349 Секретариат на ОАИЛ. г-жа Зорка Панева

Коментари