Публикация

НЗОК е осигурила цялата модерна палитра от лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания

Цитираните в медиите лекарствени продукти не се заплащат от НЗОК поради различни причини, независещи от НЗОК, в периода 2012 г. – 2016 г.


Във връзка с излязлата информация, че Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) спира да заплаща 12 лекарства за онкологично лечение, категорично заявяваме, че няма да бъде нарушено лечението на нито един пациент с онкологично заболяване. Гарантираме, че НЗОК е осигурила цялата модерна палитра от лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания и няма да бъде нарушен планът на лечение на нито един пациент.

Цитираните в медиите лекарствени продукти не се заплащат от НЗОК поради различни причини, независещи от НЗОК, в периода 2012 г. – 2016 г.

Два от цитираните лекарствени продукта по същество не са онкологични медикамента и не са за основно лечение. Това е рядко прилагана имуностимулираща терапия, която не е свързана с конкретно заболяване /Ciyclophosphamide и HOLOXAN/.

За три от лекарствените продукта Българското медицинско сдружение по хематология е дало становище, че лекарствата вече се използват изключително рядко в клиничната хематология и отсъствието им не нарушава модерната лечебна стратегия /Mitomycin, Methotrexate tabl. и Calcium folinate caps./.

За лекарствения продукт Lenograstim Притежателят на разрешение за употреба не желае и не предлага на НЗОК участие за този продукт в процедурата по реда на Наредба № 10/2009г., защото е предприел процедура за оттегляне на продукта.

Останалите лекарствени продукти имат алтернативна терапия. Те са отпадали от заплащане в периода 2012 г. -2015 г. и са заличени от Позитивния лекарствен списък (ПЛС) от Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП).

Коментари