Публикация

Световен ден на милосърдието и палиативните грижи


Днес е Световният ден на милосърдието и палиативните грижи.

Той се отбелязва от 8 октомври 2005 г. в подкрепа на всеки човек, във всяка точка на света, който страда от неизлечимо заболяване.

Денят е и признание на високоблагородния труд на доброволците и здравните работници, които полагат грижи за тези болни.

„Палиативните грижи са съществен елемент от лечението на болните и отбелязването на деня представлява глобален „призив за действие”, отбелязва Българският Червен кръст.

Организацията разкрива хосписи от двата типа – стационарен в Кърджали, и за грижи - в домовете в София, Варна, Пловдив, Монтана и Кърджали.

Сред основните цели на международната инициатива са огласяване на необходимостта от улесняване на достъпа до хосписи и палиативни грижи и повишаване на информираността и разбирането за нуждите на хора с тежки заболявания и техните семейства.

 

 

Коментари