Публикация

ХИВ предразполага към 7 вида рак


Според френски учени, отслабената имунна система при пациентите с ХИВ увеличава риска от най-малко 7 вида рак, но ранната диагностика и лечение на вирусната инфекция може да помогне за забавянето на някои от тях, съобщава Health Day.

Проучването, публикувано в The Lancet Oncology, е обхванало 52 278 заразени с ХИВ.
Изследването разглежда връзката между вируса и 7 вида рак – 3 свързани със СПИН (Сарком на Капоши, неходжкинов лимфом, рак на шийката на матката) и 4 несвързани (Лимфом на Ходжкин, рак на белите дробове, анален рак).

Резултатите показват, че имунната недостатъчност е рисков фактор и за 7-те вида рака. Високите нива на CD4 клетки се асоциират с намалена опасност от рак на шийката на матката, пациентите, които приемат комбинирана антиретровирална терапия, са два пъти по-малко застрашени от цервикален рак.

Специалистите смятат, че са необходими ефективни скринингови програми за рак при ХИВ позитивните. Особено при жените е необходимо да се прилага редовна профилактика срещу рак на шийката на матката.   

Повече за превенцията на рака на шийката на матката може да научите на www.hpv-bg.com

Коментари