Публикация

Професионалисти по здравни грижи от ВМА - МБАЛ Плевен участваха в обучение

Темата му е "Оценка на качеството на здравните грижи – задължение или необходимост" с лектор-доцент Евгения Димитрова от МУ – Плевен.


На 7 януари 2016г. професионалисти по здравни грижи от ВМА - МБАЛ Плевен участваха в обучение на тема:"Оценка на качеството на здравните грижи – задължение или необходимост" с лектор-доцент Евгения Димитрова от МУ – Плевен. Целта на обучението е, да се подобри качеството чрез осигуряване на информация на всяко лице, за очакванията и точните измерения на неговата работа. Мотивиране на персонала да се труди добре и да се развива професионално, като и стимулиране и подпомагане личното развитие на всеки професионалист по здравни грижи. 

" }-->

Коментари