Публикация

Рак на яйчника: скринингът може да намали смъртните случаи с една пета

Лекарите съобщават за наличието на доказателства, че ежегодно кръвно изследване като метод на скрининг, би могло да намали смъртните случаи от рак на яйчниците с една пета.


Ракът на яйчниците много често завършва фатално, поради факта, че откриването му става в много напреднали стадии на заболяването.

14-годишно проучване, проведено между 200 хиляди пациентки и публикувано в „Lancet”, може да се окаже ключът към скрининга за рак на яйчника. Все още са необходими редица изследвания и анализи, за да може последното да се наложи като масова практика.
Една от причините за трудното диагностициране на рака на яйчника е неспецифичната симптоматика, която дава - коремна болка, подуване на корема, липса на апетит – състояния твърде общи и наблюдаващи се при редица други заболявания.
Кръвни изследвания:
В основата на проучването(„The UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening“) стои проследяването на стойностите на туморния маркер CA125 в кръвта на пациентките. Последният се произвежда от яйчниците. При повишаване стойностите на този маркер, пациентките се препращали за по-разширени изследвания и ако се налага – оперативно лечение.
Резултатите от проучването вече са налични, но следва да бъдат систематизирани и анализирани многократно, предвид сериозността на крайния резултат, който носят след себе си. За сега учените признават, че резултатите са противоречиви. Съществуват доказателства, обаче, че това изследване има стойност за пациентките,с вече развит рак на яйчника.
Ръководителят на проучването – проф. Уша Менон, казва за сайта на BBC – „Има ли ясни доказателства? – Аз бих казал "не", нямаме достатъчно красноречиви резултати, за да включим метода като масов скрининг. Но най-окуражаващото е, че имаме обещаващи данни за редукция с 20%, които трябва да докажем“ . За целта, обаче, лекарите ще проследяват участниците в проучването още 3 години, за да се достигне до реално заключение.
Кевин МакКони, професор по статистика в Open University, казва:
„Извършването на тези допълнителни анализи, се налага, предвид резултатите, които имаме. Колкото повече изследвания на данните се правят, толкова по-голям е шансът за откриване на положителен резултат“
Да скринираме или не?
С пускането на скрининга като основна превантивна мярка, обаче, съществува риск последният да причини повече вреда, като доведе до извършването на повече ненужни операции при доброкачествени тумори на някои жени.
Д-р Адам Шоу, водещ клиницист в областта на генетиката на рака, в Guy's & St Thomas' NHS Foundation Trust, споделя, че откритията са наистина окуражаващи, но все още е необходима много работа. „Въпреки това, проучването е важна стъпка в разработването на ефективен скрининг за рак на яйчниците, който често се описва като "тихият убиец" .“
Д-р Фиона Рединктън, от Cancer Research UK, казва: „Не е съвсем сигурно, дали скринингът може да намали смъртността при овариален карцином. Независимо, че това проучване е голяма стъпка в тази насока, все още не можем да наложим метода като национална скринингова програма“.
Националният скринингов комитет във Великобритания съобщи, че ще трябва да се вземат "научно обосновани решения ", след което ще бъде направен преглед на констатациите.

*Кръвно изследване на СА125 можете да си направите в ДКЦ Ацендент

Коментари