Публикация

Л. Гайдов: Основен принцип на здравното осигуряване е солидарността

Заместник-министърът на здравеопазването Любомир Гайдов в интерю за Хелт медия.


Г-н Гайдов, ще получат ли подкрепа в Народното събрание промените в Закона за здравното осигуряване, които внасяте?
Тези промени бяха широко обсъдени с участието на депутати, на експерти и на представители на неправителствени организации. Промените имат за цел да оздравят системата на здравноосигурителния модел, защото за 10 години са натрупани много грешки и слабости. Затова сме сигурни, че парламентът ще гласува предложените текстове.

Какво всъщност ще постигнете с промяната на закона?
Реален контрол в здравната система, по-висока събираемост на здравните вноски, по-голяма оперативност на органите на управление на Националната здравноосигурителна каса, по-ефективен режим за изготвянето на Националния рамков договор. Целта на всички мерки е една - по-добро качество на медицинската помощ и реална защита на правата на пациентите. Предлаганите сега оздравителни и дисциплиниращи промени са само началото на здравната реформа. Скоро ще предложим и реалното въвеждане на втория стълб на здравното осигуряване – доброволните здравноосигурителни дружества. Защото освен избягването на дефицит в бюджета за здраве, много е важно да се увеличават и приходите.

Сегашната законодателна промяна ще прекрати ли практиката много хора да не си плащат здравните осигуровки, а след това да ползват медицинска помощ, практически за сметка на редовните платци?
Това е една от основните цели. Защото основен принцип на здравното осигуряване е солидарността. Но това означава, че всички плащат според доходите си, а след това ползват здравни услуги, когато имат нужда. За съжаление има лица, които си спестяват редовните вноски, а ако им се наложи използването на скъпоструващо лечение, бързо възстановяват правата си, като внасят минимални суми. След това отново спират да плащат. Ние искаме да ограничим тази възможност, защото от това губи цялото общество. Възстановяването на здравноосигурителните права вече ще става чрез по-голяма вноска, например за 3 години.

Разширява ли се кръгът на хората, които ще дължат здравни осигуровки?
Не, но изискванията към някои категории стават по-стриктни. Например самоосигуряващите се ще трябва да подават декларации за дължимата здравна вноска на месечна, а не на годишна база. Прецизираме кръга на работодателите по закон. Към днешна дата например фондациите и едноличните търговци са пропуснати в разпоредбите на закона.

Много се спори дали на граничните пунктове да бъдат спирани от пътуване в чужбина лица, дължащи значителни суми за здравни осигуровки...
Това се обсъжда за работодателите, които не са направили вноските на своите работници. Като цяло се води и дискусия дали неплащането на социални и здравни осигуровки да бъде криминализирано, но това не е предмет на Закона за здравното осигуряване. Ние принципно бихме подкрепили такава мярка, защото става въпрос за публични вземания, каквито са и данъците.

Какви функции възлагате на Агенцията за медицински одит?
Засилен контрол върху недобросъвестните изпълнители на медицинска помощ. За съжаление има немалко случаи, в които лекари без съответната квалификация приемат болни, отчитат дейност пред НЗОК, а всъщност не са извършили това, което са отчели, или не са го извършили качествено. По този начин се източват средства, а най-важното е, че пациентите не са обслужени добре. Такъв тип медици накърняват престижа на лекарите, които честно и съвестно изпълняват задълженията си. Новата агенция ще следи и финансовите взаимоотношения пациент – здравно заведение. Задължаваме всички лечебни заведения да публикуват на видно място списък с дейностите и цените, както и уточнения кое се поема от НЗОК, кое се доплаща, по какъв ред, с какви документи.

Коментари