Публикация

Пациентът ще задейства с пръста си уникален личен идентификационен код, а няма да оставя пръстов отпечатък

Пръстовият отпечатък не се съхранява в електронна памет и не оставя следа в устройството или в софтуера


Във връзка със запитвания от страна на медии, свързани с различни аспекти от въвеждането на личен идентификационен код, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прави следните уточнения:

С пръста си пациентът ще задейства личен цифров идентификационен код, който позволява от негово име да бъде извършено плащане от Националната здравноосигурителна каса. Пръстовият отпечатък не се съхранява в електронна памет и не оставя следа в устройството или в софтуера, свързан с него, нито е възможно чрез задействания от него уникален код да се стигне до пациента по обратен ред. Няма никаква възможност през пръстовия отпечатък в идентификационното устройство да се достигне до биометричните данни на пациента, както и до всяка друга защитена лична информация.

Устройствата за снемане на идентификационния код ще се закупуват от аптеките и лечебните заведения. Единственото изискване към тях ще е да могат да осъществяват връзка със софтуера на НЗОК. Ангажимент на НЗОК е да изготви продукт, който да осигурява максимално широки възможности за свързване с разнообразни такива устройства, за да не затруднява или натоварва излишно аптеките и лечебните заведения, като ограничава техническите изисквания.

Ползването на новата система не предвижда въвеждането на никакви допълнителни законови ограничения и забрани за гражданите и пациентите. Предвидени са възможности за работа на системата и в случаите на затруднен достъп на трудноподвижни пациенти. Базата данни ще разпознава родовата свързаност на родителите с децата им и те ще могат да получават предписаните им лекарства. 

" }-->

Коментари