Публикация

Форум за психичното здраве в София


Водещи специалисти ще обсъдят новите модели на лечение, както и начините за  профилактика на психичните заболявания по време на научен форум, който ще се проведе утре в София.

Инициативата, с която ще бъде отбелязан Световният ден на психичното здраве, е организирана от Министерството на здравеопазването и Националния център по опазване на общественото здраве.

Сред темите, които ще бъдат представени, са: „Количествени и качествени индикатори за работата на новите психиатрични служби”; „Интегриране на психичното здраве в общата медицинска практика – реалности и перспективи”; „Информационна система за електронно документиране в сферата на психиатричното обслужване” и др.

Ще бъдат съобщени и резултати от национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България – 2003 - 2007 г. /EPIBUL/.

Коментари