Публикация

Национален конгрес по неврология 2016 - първо съобщение

Регистрацията за Националния конгрес по неврология, който ще се проведе на 2-5 юни 2016г, е отворена


Пълна информация за конгреса бихте могли на видите на сайта на Българско Дружество по Неврология

Коментари