Публикация

Община Пловдив отпуска 500 хил.лв. на белодробната болница


Общинският съвет в Пловдив прие оздравителната програма на болницата за белодробни болести.

„Така на практика се дава шанс здравното заведение да излезе от тежката финансова криза”, коментира управителят д-р Георги Благоев.

Изготвената от д-р Благоев програма предвижда разкриване на кардиологичен център и оптимизация на специализираните дейности, свързани с лечението на туберкулоза.
Според управителя, новото звено, дори само с 10 легла, ще печели два пъти повече, отколкото всички останали дейности на болницата.

„Голям процент от туберкулозно болните имат сериозни сърдечни проблеми. Сега ще получават навреме квалифицирана помощ, без да обикалят по други болници”, посочи управителят на лечебното заведение. Той поясни, че клиничните пътеки, свързани с кардиологични заболявания, са едни от най-скъпо платените, което ще донесе така необходимите приходи на болницата.

Сега единствената специализирана болница в Южна България за лечение на туберкулоза има 2,5 млн. лева дълг.

„Въпреки че задълженията са от последните седем години и са резултат на това, че няколко години МЗ не финансираше дейността на тубдиспнсера към болницата, ние трябва да намерим начин да ги изплатим”, посочи д-р Благоев.

Той подчерта и факта, че клиничните пътеки за туберкулоза са най-ниско платените в страната, а 30% от извършваните дейности в болницата не се заплащат от здравната каса.

Голям проблем е и че много от болните са социално слаби, не са здравноосигурени и имат и други съпътстващи заболявания, които болницата лекува със собствени средства.

С приетата оздравителна програма община Пловдив ще отпусне на здравното заведение и 500 хил. лева безлихвен заем за разкриване на новия кардиоцентър.

Коментари