Публикация

Форум за донорството и трансплантациите в Стара Загора


Основните аспекти на донорството и трансплантациите ще бъдат обсъдени по време на Четвъртата национална конференция на Българската асоциация на тъканните банки, която се провежда днес и утре в Стара Загора.

На форума, който ще продължи и утре, присъстват специалисти в областта на тъканното банкиране на различно професионално ниво – координатори по донорство, участници в провеждане на интервю с близките на потенциалния донор, членове на експлантационни екипи, хирурзи, медицински директори на тъканни банки, патолози, съдебни експерти и други.

Научната програма ще премине под формата на сесии с доклади, постери и кръгла маса.

В рамките на програмата научните съобщения са разделени в четири основни групи.
Първата обхваща правни, законово-регулаторни изисквания и медицински стандарти за работата на тъканни банки. Втората включва тематика, засягаща  донорството – оценка на донорите с оглед повишаване на безопасността на получаваните от тях трансплантационни продукти. Третата е посветена на проблеми при получаването, обработката и съхранението на получените трансплантати, а четвъртата визира резултатите, получени от клиничното приложение на различни по своя характер трансплант продукти – костно-сухожилна тъкан, очни роговици и други.

Отделна сесия ще бъде посветена на стволовите клетки.

 

Коментари