Публикация

Младите хора пушат от скука и самота


От януари досега 866 души са потърсили консултации на Националната линия за отказ от тютюнопушенето на Министерството на здравеопазването.

На тел. 0700 10 323 са се обадили 430 мъже и 436 жени, които са имали желание да се отърват от вредния навик. Средната възраст на потърсилите консултация е 42 години, средната продължителност на тютюнопушенето – около 20 години, а средният брой изпушени цигари на ден – около 26.

Най-често хората са питали какви са последствията за организма от пушенето, какви са методите за отказване. Повече от половината от обадилите се - 457 души, са споделили, че са правили неуспешни опити да спрат цигарите. Причините най-често са били социално-психологически - стрес (причинен от безработица, ниско заплащане, семейни проблеми и т.н.), повишената тревожност, страх от напълняване, страх от изключване от приятелския кръг и др.

Млади хора дори са споделяли пред консултантите, че пушат от скука, а други определят самотата като основна причина да посягат към цигарите.

Съвети за справянето и предотвратяване на вредите от пасивното пушене са потърсили 60 души.

Линията 0700 10 323 беше открита в края на миналата година. Всеки, който желае, може да получи професионален съвет от понеделник до петък между 9:00 до 19:00 часа.

Министерството на здравеопазването напомня, че продължава националният конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2”. Той е част от инициативите в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, в изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето (2007 - 2010 г).

Конкурсът се провежда в две части. Първата фаза вече започна, тя ще приключи на 30 октомври. В нея участниците трябва да изработят и изпратят видеоклипове със съвети за отказване на цигарите. Втората фаза ще продължи от 19 ноември до 1 май 2010 г. Тя предвижда реализация на проектите и тяхното отчитане. Могат да участват ученици от 1 до 12 клас от цялата страна, разделени в три възрастови категории: 1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас. В конкурса трябва да участва цялата паралелка. Едно от важните изисквания е в края на изпълнението на проекта 100 % от учениците в класа да не пушат.

Повече информация за Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето и всички инициативи, свързани с нея, можете да се запознаете на сайта на програмата: www.aznepusha.bg

Коментари