Публикация

Модерен скенер заработи в Плевен


Мултидетекторен апарат за образна диагностика заработи в първата частна многопрофилна болница „Авис медика” в Плевен.

Скенерът, който е единствен в Северна България, отговаря на всички изисквания за безопасност. С едно завъртане на рентгеновата тръба се правят 16 среза на дадена област от тялото, с дебелина на всеки срез 0,625 милиметра. Лъчевото натоварване за пациента е минимално, а скоростта на самото изследване е много голяма. Например цялостното изследване на коремните органи трае 8-10 секунди, а лъчевото натоварване се равнява на три класически рентгенови снимки на белия дроб.

Информацията, която се получава, изключва възможността за пропуск дори и на най-малките патологични промени в изследваната област.

Голяма диагностична стойност имат изследванията на белите дробове, коремните органи, малкия таз, мозъчните съдове.
   

Коментари