Публикация

НЗОК ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА STALORAL SUBLINGUAL SOLUTION ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ

НЗОК ПРЕДУПРЕЖДАВА ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ


ПРУ (Притежател на разрешение за употреба) е уведомил НЗОК за прекъсване за неопределен период от време на доставките на лекарствените продукти Staloral sublingual solution (Allergen extracts 10 300 300 300 IR/ml) 10 mg, с код НЗОК VF038, Staloral sublingual solution (Allergen extracts 10 300 300 300 IR/ml) 10 mg, с код НЗОК VF039,Staloral sublingual solution (Allergen extracts 10 300 300 300 IR/ml) 10 mg, с код НЗОК VF040 и Staloral sublingual solution (Allergen extracts 10 300 300 300 IR/ml) 10 mg, с код НЗОК VF041.

Като причина за прекъсване на доставките на изброените лекарствени продукти се изтъква спиране на производството и промяна в сроковете на доставки поради въвеждането на нова IT бизнес операционна система. Срокът и обхватът на ограниченията се изясняват и дружеството ще даде допълнителна информация относно разрешаване на този технически проблем и възобновяване на цялостното снабдяване на пазара.  Договорните партньори на НЗОК - изпълнители на медицинска помощ и аптеките са информирани за ситуацията.

Коментари